Geluk op het werk in tijden van COVID-19

We maken sinds een aantal jaren een continue verhoging van ons werk- en levensritme mee.

Dit gaat gepaard met snel veranderende organisatiemodellen binnen de bedrijfssfeer. Voor sommige werknemers is dit een deugd voor hun persoonlijke ontwikkeling. Voor anderen een gesel.

Desondanks dat de  perceptie van deze evolutie niet bij iedereen hetzelfde is, kan iedereen zijn groeipotentieel ontdekken en optimaliseren.

MAAR DIT KOST ENERGIE !

Sommige mensen hebben een humane steun en/of een duwtje in de goede richting nodig om hun ware aard en potentieel te ontdekken.

Het begeleiden van jullie  werknemers in deze tijden van verandering aan de hand van CORPORATE WELLBEING PROGRAMMA’S is dan ook een must voor elke onderneming die wil groeien naar het bedrijf van de toekomst ….

Sinds enkele jaren voeren we in verscheidene bedrijven een geluks-enquête, waarbij we onderzoeken wat werknemers nu gelukkig maakt op de werkvloer.  Je kan het  als toets gebruiken om  het geluksgevoel in je eigen bedrijf te screenen.  Onze ‘Geluk op het werk’ studie is nu ook aangevuld met Covid-19 gerelateerde thema’s die peilen naar energie, emotie en stressoren die eigen zijn aan de corona periode.