Happiness At Work

Je werkgever heeft besloten om deel te nemen aan een onderzoek naar werkgeluk.

Het onderzoek waarop het is gebaseerd, bevat een bevraging van ongeveer 50 korte stellingen die je moet evalueren.

Met deze uitspraken kan je aangeven of je gelukkig bent op het werk (algemeen gevoel, tevredenheid, uit te voeren taken en omgeving). Dit laat zien wat de stressoren zijn, maar ook wat jou gelukkig maakt in je werkomgeving.

Je vult de enquête anoniem in, vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

Het resultaat van de enquête is een algemene analyse van geluksnormen en stressfactoren op uw werkplek. Dit zijn alleen statistische gegevens, jouw individuele resultaten zijn volledig anoniem en zullen niet worden gedeeld.

Zo doe je de test: Lees de volgende uitspraken aandachtig door. Bekijk telkens in welke mate deze uitspraak geldt voor jouw werkleven. Indien een vraag voor jou niet van toepassing is, mag je Neutraal kiezen als antwoord.